Emigratie doorgeven

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn.

Voordat u vertrekt, geeft u uw emigratie door aan de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Let op! Persoonlijk langskomen

Woont u met meerdere personen op een adres en gaat niet iedereen met u mee? Dan moet iedereen die wél meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar. Maak hiervoor een afspraak. Het is dan niet mogelijk om uw verhuizing schriftelijk of met DigiD door te geven.

 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U bent verplicht zelf de emigratie door te geven.

Let op! Persoonlijk langskomen

Woont u met meerdere personen op een adres en gaat niet iedereen met u mee? Dan moet iedereen die wél meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Vertrekken alle personen op een adres naar het buitenland dan gelden de volgende regels:

 • Bent u 18 jaar of ouder? Dan geeft u de emigratie zelf door.
 • Bent u jonger dan 16? Dan geven ouders, voogd of verzorgers de emigratie door.
 • Bent u 16 of 17 jaar? Dan geeft u de emigratie zelf door. Maar, u kunt het ook laten doen door uw ouders, voogd of verzorgers.
 • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw emigratie door.

Sommige personen mogen emigratie doorgeven voor iemand anders:

 • De ouder en zijn meerderjarig kind voor elkaar. Dit kan alleen als kind en ouder op hetzelfde adres wonen.
 • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar. Dit kan alleen als zij op hetzelfde adres wonen.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Online doorgeven

 • uw DigiD inlogcode

Persoonlijk doorgeven

 • uw geldige identiteitsbewijs

Schriftelijk doorgeven

 • het formulier van de gemeente
 • uw handtekening op het formulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

Let op! Persoonlijk langskomen

Woont u met meerdere personen op een adres en gaat niet iedereen met u mee? Dan moet iedereen die wél meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Persoonlijk doorgeven

 • uw geldige identiteitsbewijs

Woont u met meerdere personen op een adres en gaat iedereen met u mee? Dan kunt u ook online of schriftelijk aangifte doen.

Online doorgeven

 • uw DigiD inlogcode

Schriftelijk doorgeven

 • het formulier van de gemeente
 • uw handtekening op het formulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U geeft uw emigratie door aan de gemeente. Doe dit binnen 5 dagen vóór uw vertrek. Geef de volgende informatie aan de gemeente:

 • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren
 • uw oude adres
 • uw nieuwe adres
 • de datum van emigratie

Let op! Persoonlijk langskomen

Woont u met meerdere personen op een adres en gaat niet iedereen met u mee? Dan moet iedereen die wél meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Persoonlijk doorgeven

 • uw geldige identiteitsbewijs

Woont u met meerdere personen op een adres en gaat iedereen met u mee? Dan kunt u ook digitaal of schriftelijk aangifte doen.

Digitaal doorgeven

 • uw DigiD inlogcode

Schriftelijk doorgeven

 • het formulier van de gemeente
 • uw handtekening op het formulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden