Eindexamen vwo, havo en vmbo, toestemming experimenten

Een school voor vwo, havo, mavo of vbo kan in verband met een experiment afwijken van de officieel voorgeschreven wijze van eindexaminering. Daarvoor is toestemming van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodig.