Eigendomsgegevens, kopie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u onroerend goed verkoopt (een stuk grond of een pand) dan moet u beschikken over de eigendomsgegevens zoals ze bij het Kadaster zijn vastgelegd. Een kopie van deze gegevens kunt u bij de gemeente kopen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor een rechtsgeldige overdracht van onroerende zaken heeft u een eigendomsbewijs nodig. De overdracht vindt plaats via een door de notaris opgestelde notariële akte. Deze akte wordt ingeschreven in het (openbare) register. Dit register is tegen betaling in te zien bij het kadaster en/of gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt eigendomsgegevens van onroerende zaken inzien bij het kadaster. Voor een snelle afhandeling is het wenselijk dat u beschikt over het kadastrale nummer van het perceel.

U kunt hiervoor ook terecht bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Eigendomsgegevens zijn gegevens waaruit blijkt dat iemand het eigendomsrecht heeft op een bepaalde zaak.

Overige informatie uit het kadaster

  1. Het kadaster houdt kadastrale kaartsystemen bij, waarin elk perceel een kadastrale aanduiding heeft.
  2. De kadastrale registers vermelden alle feiten die voor de rechtstoestand van het onroerend goed van belang zijn, bijvoorbeeld of op het onroerend goed een recht van overpad, erfpacht of een opstalrecht rust.
  3. Via de gegevens van het kadaster kunt u zien of op een gebouw of een perceel een aanschrijving van de gemeente rust.

Contact gegevens Kadaster:

Postbus 9046

7300 GH Apeldoorn

Het klantencontactcenter is op werkdagen van 09:00 - 17:00 bereikbaar op:

088 - 183 22 00 (ca. € 0.03 per minuut)

 

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden