Eerste opvang vreemdelingen voortgezet onderwijs (VO), extra aanvullende bekostiging

Scholen voor voortgezet onderwijs (VO) die in het verleden geen eerste opvang van vreemdelingen hebben georganiseerd, kunnen een aanvraag indienen voor eenmalig extra aanvullende bekostiging eerste opvang vreemdelingen. De bekostiging is bedoeld als  ondersteuning van voorbereidende en coördinerende werkzaamheden die samenhangen met de start van het onderwijs. PeildatumDe extra aanvullende bekostiging eerste opvang heeft steeds betrekking op een periode van zes maanden, met als peildata: 1 oktober: voor de periode juli voorafgaand aan deze peildatum tot en met december direct volgend op de peildatum; 1 april: voor de periode januari voorafgaand aan deze peildatum tot en met juni direct volgend op de peildatum. Vreemdelingen die zijn meegeteld voor de aanvullende bekostiging eerste opvang voor de peildatum 1 oktober, tellen niet mee voor de aanvullende bekostiging bij de daarop volgende peildatum.