Eerste opvang vreemdelingen voortgezet onderwijs (VO), aanvullende bekostiging

Scholen voor voortgezet onderwijs (VO) kunnen een aanvraag indienen voor aanvullende bekostiging eerste opvang vreemdelingen. De bekostiging is bedoeld als ondersteuning van de kosten van het onderwijs in het kader van de eerste opvang van vreemdelingen. Het bedrag is inclusief de bijdrage voor het lesmateriaal.   De omvang van de bekostiging is gebaseerd op het aantal vreemdelingen dat op een peildatum bij de school als schoolgaand staat ingeschreven en op de peildatum korter dan een jaar in Nederland verblijft. PeildatumDe aanvullende bekostiging eerste opvang heeft steeds betrekking op een periode van zes maanden, met als peildata: 1 oktober: voor de periode juli voorafgaand aan deze peildatum tot en met december direct volgend op de peildatum; 1 april: voor de periode januari voorafgaand aan deze peildatum tot en met juni direct volgend op de peildatum. Vreemdelingen die zijn meegeteld voor de aanvullende bekostiging eerste opvang voor de peildatum 1 oktober, tellen niet mee voor de aanvullende bekostiging bij de daarop volgende peildatum.