Doorlopende leerlijnen vmbo/mbo, subsidie

Het bevoegd gezag van een vmbo-school, ROC of AOC kan ten behoeve van een samenwerkingsverband in aanmerking komen voor subsidie met betrekking tot een gezamenlijk traject voor een doorlopende leerlijn. Het doel hiervan is het ontwikkelen van een integrale leerlijn vmbo/mbo. Het resultaat is gericht op vermindering (met tenminste 50%) van voortijdige schooluitval, kwalificatiewinst (meer leerlingen met een diploma op hoger niveau) en toename van maatwerk voor leerlingen (het verkorten van de leerweg en het voorkomen van overlap).