Dieren in grote hoeveelheden houden, ontheffing

Wat is het?

Wilt u dieren in grotere hoeveelheden houden omdat u fokker van diersoorten bent of het houden van dieren als uw hobby heeft? In de regel vallen deze activiteiten dan onder de Wet milieubeheer. Maar op de eerste plaats moeten de activiteiten zijn toegestaan op grond van het bestemmingsplan ter plaatse. Digitale bestemmingsplannen kunt u hier inzien, analoge plannen kunt u inzien bij het Omgevingsloket.

Afhankelijk daarvan kan vervolgens een vergunning nodig zijn (omgevingsvergunning) of moet een melding worden ingediend op grond van het Activiteitenbesluit.

Kosten

Dit product is vrijgesteld van leges voor het milieugedeelte.

Formulieren

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning: www.omgevingsloket.nl

voor het indienen van een melding Activiteitenbesluit klik hier.

Hoe werkt het?

De gemeente is bevoegd regels te stellen aan het houden van dieren ter voorkoming of opheffing van overlast of van schade aan de openbare gezondheid. Bij grotere aantallen geldt doorgaans de Wet milieubeheer en dient een vergunning aangevraagd te worden of een melding ingediend te worden.

Wat moet ik doen?

Wanneer u dieren in grotere aantallen wilt houden, ook al is het hobbymatig, dan doet u er verstandig aan vooraf contact op te nemen met de gemeente. Het bestemmingsplan bepaalt namelijk op de eerste plaats of een dergelijke activiteit is toegestaan. Is dit het geval, dan geldt in de regel de Wet milieubeheer en dient een vergunning aangevraagd te worden (omgevingsvergunning, onderdeel milieu) of dient een melding ingediend te worden (Activiteitenbesluit).

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • het soort dieren dat u houdt
  • de plaats waar u de dieren houdt
  • waarom u de ontheffing aanvraagt
  • welke beveiligingsmaatregelen u genomen hebt
  • een schets van het terrein waarop de dierenverblijven staan

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden