Dieren in grote hoeveelheden houden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u dieren in grotere hoeveelheden houden omdat u fokker van diersoorten bent of het houden van dieren als uw hobby heeft? In de regel vallen deze activiteiten dan onder de Wet milieubeheer. Maar op de eerste plaats moeten de activiteiten zijn toegestaan op grond van het bestemmingsplan ter plaatse. Digitale bestemmingsplannen kunt u hier inzien, analoge plannen kunt u inzien bij het Omgevingsloket.

Afhankelijk daarvan kan vervolgens een vergunning nodig zijn (omgevingsvergunning) of moet een melding worden ingediend op grond van het Activiteitenbesluit.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Dit product is vrijgesteld van leges voor het milieugedeelte.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning: www.omgevingsloket.nl

voor het indienen van een melding Activiteitenbesluit gaat u naar www.aimonline.nl

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente is bevoegd regels te stellen aan het houden van dieren ter voorkoming of opheffing van overlast of van schade aan de openbare gezondheid. Bij grotere aantallen geldt doorgaans de Wet milieubeheer en dient een vergunning aangevraagd te worden of een melding ingediend te worden.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Wanneer u dieren in grotere aantallen wilt houden, ook al is het hobbymatig, dan doet u er verstandig aan vooraf contact op te nemen met de gemeente. Het bestemmingsplan bepaalt namelijk op de eerste plaats of een dergelijke activiteit is toegestaan. Is dit het geval, dan geldt in de regel de Wet milieubeheer en dient een vergunning aangevraagd te worden (omgevingsvergunning, onderdeel milieu) of dient een melding ingediend te worden (Activiteitenbesluit).

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • het soort dieren dat u houdt
  • de plaats waar u de dieren houdt
  • waarom u de ontheffing aanvraagt
  • welke beveiligingsmaatregelen u genomen hebt
  • een schets van het terrein waarop de dierenverblijven staan
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Het houden van exotische dieren is verboden omdat deze dieren vaak tot een beschermde diersoort behoren. Een uitzondering geldt voor instellingen zoals opvangcentra, dierenasiels en dierentuinen. Zij hebben een ontheffing van dit verbod.

Wilt u dieren gaan houden voor uw bedrijf of bent u fokker? Doe dan een melding bij de gemeente via de Activiteitenbesluit Internetmodule. Voor het bedrijfsmatig houden van dieren gelden namelijk andere regels.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden