Correctie basisregistratie kadaster, verzoek

Indien u twijfelt over de juistheid van gegevens in de basisregistratie kadaster kunt u een verzoek indienen tot herstel van deze gegevens.