Burgerlijke stand, afschrift of uittreksel

Wat is het?

De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen bij de gemeente.

Op een afschrift staan alle gegevens van de akte uit de burgerlijke stand. Op een uittreksel staat een deel van de informatie uit de akte.

Kosten

€ 12,50

Wat heb ik nodig?

Digitaal aanvragen

 • uw DigiD inlogcode

Persoonlijk afhalen

 • uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)

Schriftelijk aanvragen

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt
 • uw handtekening op de brief

Iemand anders machtigen

Maak een brief met de volgende informatie:

 • waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt
 • wie degene is aan wie u toestemming geeft het afschrift of uittreksel af te halen (de gemachtigde)
 • uw handtekening op de brief
 • de handtekening van de gemachtigde

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket sámen met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • het identiteitsbewijs van de gemachtigde

Als u een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) nodig heeft hoeft u geen afspraak te maken, hier kunt u tijdens de openingsuren voor terecht bij het Klantcontactcentrum.

Heeft u een afschrift van de burgerlijke stand nodig (geboorte,huwelijk/echtscheiding,overlijden) dan moet u hiervoor een afspraak maken. Om u wachttijd te bekorten vragen wij u om in het opmerkingenveld van het afsprakenformulier aan te geven: de naam en voornamen van betreffende perso(o)nen en datum en soort gebeurtenis ( b.v. huwelijk/geboorte/overlijden)

U kunt hier klikken voor het maken van een afspraak

Wat moet ik doen?

U vraagt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift of uittreksel nodig hebt.

Aanvullende informatie

Hebt u een uittreksel nodig voor internationaal gebruik? Geef dit dan altijd aan bij de aanvraag. U krijgt dan een uittreksel op een speciaal formulier en in meerdere talen.

Hoe lang duurt het?

Vraagt u het afschrift of uittreksel persoonlijk aan, dan krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt. Vraagt u het digitaal of schriftelijk aan, dan duurt het langer.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden