Brandveiligheid, advies

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een woning of pand moet brandveilig zijn. Bij de brandweer kunt u advies vragen over brandveiligheid van uw gebouw. De brandweer adviseert ook de gemeente bij de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Zie tabblad aanvullende informatie voor het inwinnen van advies.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Een brandveiligheidsadvies kunt u zelf vragen aan de brandweer. Dit is niet nodig als u al een omgevingsvergunning hebt aangevraagd. Dan bekijkt de gemeente samen met de brandweer of u genoeg rekening houdt met brandveiligheid.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de Veiligheidsregio's voert de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost in Eindhoven brandveiligheidstaken uit voor de deelnemende gemeenten. Dit zijn preventietaken, adviestaken op gebied van vergunningverlening, toezicht & handhaving en brandbestrijding/rampenbestrijding.

Heeft u een specifieke vraag over brandveilig gebruik van een pand of terrein? De gemeente is dan uw eerste ingang, maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de Vrbzo op www.vrbzo.nl of via telefoonnummer 040 - 2608608.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden