Bouwwerk, gereedmelding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning.

Hebt u volgens de regels gebouwd? Dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als u voor de bouw van een bouwwerk een omgevingsvergunning heeft, moet u bouwen conform de eisen in deze vergunning. Zijn de bouwactiviteiten afgerond, dan moet u dit melden aan de gemeente. Na melding mag u het bouwwerk in gebruik nemen als u overeenkomstig de omgevingsvergunning heeft gebouwd.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt de gereedmelding indienen via de Snelbalie Vergunningen.

U meldt aan de gemeente dat het bouwwerk overeenkomstig de vergunning is gebouwd en neemt het bouwwerk in gebruik. Het is verstandig om de melding schriftelijk te doen. U kunt dan achteraf aantonen dat u aan uw meldingsplicht heeft voldaan.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden