Bouwwerk verbeteren, gemeentelijk opgelegde verplichting

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Uw woning, woonkeet of woonwagen moet voldoen aan de eisen die in het Bouwbesluit zijn gesteld. Is dit niet (meer) zo, dan kan de gemeente u als eigenaar verplichten de gewenste verbeteringen aan te brengen. Dit moet u doen binnen een door de gemeente gestelde termijn. Doet u dit niet, dan kan de gemeente de woning sluiten. De kosten zijn dan voor u rekening.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De eisen in het Bouwbesluit waaraan uw woning moet voldoen gaan over:

  • technische voorschriften van veiligheid
  • gezondheid
  • bruikbaarheid
  • energiezuinigheid en milieu
  • installaties
  • brandveiligheid (brandveilig bouwen én brandveilig gebruik)
  • bouw- en sloopwerkzaamheden
  • bouw- en sloopafval
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Meestal controleert de gemeente naar aanleiding van een incident of melding. Vindt de gemeente dat u verbeteringen moet aanbrengen, dan krijgt u hierover schriftelijk bericht. U krijgt een van tevoren vastgestelde tijdslimiet waarbinnen u de veranderingen moet doorvoeren.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden