Bouwvlak, verzoek

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In het gemeentelijke bestemmingsplan is aangegeven wat de bestemming van de verschillende locaties in de gemeente is. Gebieden en locaties die geen bouwbestemming hebben, kunnen niet worden bebouwd. U kunt de gemeente verzoeken om een bouwblok in het bestemmingsplan op te nemen om op deze wijze alsnog de toestemming tot bouwen te krijgen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wat is een bouwblok?

Een bouwblok in het bestemmingplan duidt er op dat in dat gebied of locatie mag worden gebouwd. Dit kan betrekking hebben op het bouwen van woningen, maar ook het bouwen van opstallen als een garage of schuur. Een bouwblok wordt ook wel een bouwvlak genoemd. Als een bepaald gebied geen bouwblok heeft, dan mag er dus niet worden gebouwd.

Een bestemmingsplanwijziging?

Stel dat u toch graag binnen dit gebied wilt bouwen, dan kunt u de gemeente verzoeken om een uitzondering op de regel uit het bestemmingsplan te maken. Een verzoek om een bouwblok betreft in feite een bestemmingsplanwijziging en kent een vergelijkbare procedure.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Het bouwblokverzoek dient het volgende te bevatten:

  1. Bouwplan (met situatieschets en plattegronden).
  2. Reden van uw verzoek.
  3. Eventueel een bedrijfsplan (bij bedrijfsactiviteiten).

De gemeente zal aanvullende vragen stellen om een concreet beeld van uw voornemens te krijgen. Op basis daarvan wordt het verzoek in behandeling genomen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt bij de gemeente een verzoek indienen voor wijziging / herziening van het bestemmingsplan. De gemeente is niet verplicht om mee te werken, maar zal daartoe eerder bereid zijn als de verandering past binnen het beleid van de gemeente. Het verzoek tot wijziging moet schriftelijk worden ingediend.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden