Bouw- en grondverklaring, aanvraag

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Vraagt u een hypotheek aan? Soms stellen financieringsmaatschappijenĀ of banken bij de verstrekking van een hypotheek de eis dat bepaalde gegevens van de gemeente schriftelijk worden aangeleverd. Voorbeelden hiervan zijn gegevens over de aanwezigheid van een (gesaneerde) olietank, eventuele bodemverontreiniging en bestemmingsplanbepalingen. Ook voor het aanvragen van een cultuurhypotheek bij monumenten, kunnen gegevens nodig zijn die de gemeente verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  1. Bouwvergunning (indien van toepassing).
  2. Hypotheekaanvraag.
  3. Woonvergunning (indien van toepassing).
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier krijgen dat u ingevuld bij de gemeente kunt inleveren.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden