Bodemvervuiling, sanering

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Hebt u grond in bezit of wilt u grond aankopen, let dan op bodemvervuiling. Zorg ervoor dat u weet of de grond vervuild is. U moet dit weten als u grond koopt om een huis of bedrijf op te bouwen of als u gaat verbouwen. Laat dan een bodemonderzoek doen. Blijkt dat de grond vervuild is, dan moet deze worden gesaneerd (schoongemaakt).

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Particulieren

Als u een huis koopt of bezit, krijgt u vrijwel nooit te maken met vervuiling van de grond op het betreffende terrein. Alleen als bij bestaande bouw bekend wordt dat de grond is vervuild moet ook een particulier overgaan tot sanering. Maar de meeste vervuilingen op particulier terrein zijn afkomstig van een olietank in de tuin.

Bedrijven en instellingen

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met een procedure voor het saneren van verontreinigd bedrijfsterrein. Mogelijke aanleidingen hiervoor zijn:

 1. U wilt een bedrijfsterrein kopen/verkopen, huren/verhuren of (ver)pachten.
 2. U wilt uw bedrijf uitbreiden en u heeft een omgevingsvergunning (onderdelen bouw, milieu) nodig.
 3. U wilt een (milieu)verzekering afsluiten.
 4. Door een brand of een ander ongewoon voorval raakt uw grond verontreinigd.
 5. U wordt door de overheid gesommeerd uw bodem te onderzoeken en/of te saneren.
 6. De bank wil bij een kredietaanvraag de waarde van het onderpand weten.
 7. De accountant wil bij de opstelling van de jaarrekening de waarde van uw bedrijfsterrein weten.
 8. U wilt uw oudedagsvoorziening, voorzover die afhankelijk is van de waarde van uw bedrijfsterrein, zeker stellen.

In al deze gevallen is het verstandig en soms verplicht (omgevingsvergunning, verzekering) om te laten onderzoeken of de bodem van uw bedrijfsterrein verontreinigd is.

De gemeente zal de volgende consequenties aan de uitslag van het onderzoek verbinden.

 1. Wanneer de bodem niet verontreinigd is, kan de gemeente een omgevingsvergunning (onderdeel bouw) verlenen.
 2. Wanneer de bodem niet ernstig verontreinigd is (onder de interventiewaarde), kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden een omgevingsvergunning (onderdeel bouw) verlenen. U moet misschien wel saneren maar hoeft geen saneringsplan te overleggen.
 3. Wanneer de bodem ernstig verontreinigd is (boven de interventiewaarde), zal de gemeente de omgevingsvergunning mogelijk niet verlenen. U moet dan van tevoren een goedgekeurd saneringsplan hebben overlegd. Sanering moet plaatsvinden voordat u met de bouw start en op de manier die de wet voorschrijft. Bij saneringssituaties is de provincie het bevoegd gezag.
 4. Het is mogelijk dat vervuilde grond toch wordt toegestaan op grond van het zogenaamde 'gebiedsspecifieke kader'. Dit houdt in dat de gemeente op bijvoorbeeld een bedrijfsterrein een bepaalde mate van vervuiling toestaat in overeenstemming met het gebruik van de grond (dat is voor bedrijfsterreinen weer anders dan bijvoorbeeld voor een woonomgeving, recreatieterrein of agrarisch gebied). Het is dan eventueel zelfs mogelijk vergelijkbaar vervuilde grond uit het betreffende gebied te verplaatsen naar het betreffend terrein en daar te gebruiken.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • de resultaten van het bodemonderzoek
 • een saneringsplan (bij vervuilde grond)
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Wilt u weten of de bodem in uw buurt vervuild is, kijk dan op de kaart van het Bodemloket. Vindt u niet de informatie die u zoekt, neem dan contact op met de provincie of gemeente.

Ontdekt u dat uw grond vervuild is? U bent verplicht dit te melden bij de gemeente of provincie.

Bodemonderzoek doen

Koopt u een huis of een stuk grond? Ga dan na of er een geschiktheidverklaring of schonegrondverklaring is. Dit is een verklaring dat de grond niet ernstig vervuild is. Huizen die na 1992 gebouwd zijn hebben zo’n verklaring. Is deze verklaring er niet, dan moet u onderzoeken of de grond vervuild is. Dit kan door een bodemonderzoek te laten doen.

Gaat u bouwen of verbouwen, dan moet u ook een bodemonderzoek laten doen. Dit onderzoek hebt u nodig bij uw aanvraag voor de omgevingsvergunning om te mogen bouwen of verbouwen.

Bodem saneren

Is de grond vervuild, dan moet u de grond laten saneren. Dit mag alleen door erkende bodemintermediairs. Via Rijkswaterstaat kunt u zoeken naar erkende instellingen.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Huis of grond kopen

Wilt u een huis of grond kopen, vraag dan aan de makelaar of de grond schoon is. Vraag ook of er ooit een olietank in de grond is geplaatst. De meeste vervuilingen op particuliere grond komen door een olietank in de tuin.

In het koopcontract kunt u laten opnemen wie de sanering moet betalen, als toch blijkt dat de grond vervuild is.

Vervuiling is gevaarlijk voor de volksgezondheid

Een vervuilde bodem kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. Zo kan het voor kinderen gevaarlijk zijn om op een vervuild terrein te spelen en kan het ongezond zijn groenten te eten die op vervuilde grond geteeld zijn. Ook het grondwater kan vervuild raken, waardoor de drinkwatervoorziening in gevaar kan komen.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden