Bijzondere bijstand

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bijzondere bijstand is een uitkering die u kunt ontvangen als u noodzakelijke kosten heeft die u niet van uw inkomen kunt betalen.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

U kunt bijzondere bijstand aanvragen met het 'Aanvraagformulier algemeen'. Dit formulier kunt u vinden op onze gezamenlijke website swi.rechtopbijstand.nl in het digitaal loket. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier naar ons toezenden of inleveren bij Samenwerking A2 gemeenten team Werk & Inkomen.

 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard werken als A2-gemeenten samen op het gebied van Werk en Inkomen. Op de gezamenlijke website a2.antwoordopbijstand.nl vindt u de specifieke voorwaarden en informatie over het aanvragen van bijzondere bijstand. U kunt een aanvraag bijzondere bijstand indienen met het Aanvraagformulier Algemeen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 1. Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.
 2. Bewijs burgerservicenummers (voorheen: sofi-nummers) van u en eventueel uw partner.
 3. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 4. Een volledig ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier voorzien van benodigde bewijsstukken.
 5. Bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden.
 6. Bewijzen van de te maken kosten.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt bijzondere bijstand op twee manieren aanvragen:

 1. Door een afspraak te maken bij het loket van het gemeentehuis.
 2. Door een brief te schrijven aan uw gemeente met een verzoek om bijzondere bijstand voor bijzondere kosten die u nog moet maken.

Procedure

 1. Na ontvangst van uw brief krijgt u een aanvraagformulier en inlichtingenformulier thuisgestuurd.
 2. Met de door u ingeleverde aanvraag- en inlichtingenformulieren en bewijsstukken beoordeelt de gemeente of u recht heeft op bijzondere bijstand.
 3. Deze beoordeling bestaat uit de volgende afwegingen:
 • Behoort u tot de rechthebbenden?
 • Zijn er andere voorzieningen, zoals eigen middelen (inkomen of vermogen)?
 • Kunt u bij een andere instantie terecht, bijvoorbeeld uw ziektekostenverzekeraar?
 • Bij de berekening van de hoogte van de financiële ondersteuning spelen de bijzondere kosten en uw eigen vermogen een rol.

Besluitvorming

De hele procedure mag maximaal acht weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Oordeel niet zelf

Als u twijfelt of u voldoet aan de voorwaarden om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen, neemt u dan contact op met (uw klantmanager van) Samenwerking A2 gemeenten afdeling Werk en Inkomen. Zij kunnen u precies vertellen wat in uw geval mogelijk is.

Moment van aanvragen

Hoofdregel
Een aanvraag voor bijzondere bijstand moet u in principe indienen voordat u de kosten heeft gemaakt.

Uitzondering
De gemeente kan uw aanvraag voor bijzondere bijstand met terugwerkende kracht toch accepteren als u de aanvraag hebt ingediend uiterlijk 3 maanden nadat de kosten voor de eerste maal zijn opgekomen (dus niet na facturatiedatum) en als de noodzakelijkheid van de gemaakte kosten nog kan worden vastgesteld. De kosten moeten zijn ontstaan minder dan 3 maanden geleden.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Indien uw aanvraagformulier (volledig ingevuld en ondertekend) door Werk en Inkomen is ontvangen, dient u binnen 8 weken (nadat ook alle eventuele gevraagde gegevens aan Werk en Inkomen zijn overgelegd) een beslissing op uw aanvraag te ontvangen.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden