Bijzondere bijstand

Wat is het?

Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering die u kunt ontvangen als u noodzakelijke kosten heeft die u niet van uw inkomen kunt betalen.

Formulieren

U kunt bijzondere bijstand aanvragen met het 'Aanvraagformulier algemeen'. Dit formulier kunt u vinden op onze gezamenlijke website swi.rechtopbijstand.nl in het digitaal loket. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier naar ons toezenden of inleveren bij Samenwerking A2 gemeenten team Werk & Inkomen.

 

Hoe werkt het?

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard werken als A2-gemeenten samen op het gebied van Werk & Inkomen. Op de gezamenlijke website swi.rechtopbijstand.nl vindt u de specifieke voorwaarden en informatie over het aanvragen van langdurigheidstoeslag (klik op: Aanvraagformulier Algemeen).

Aanvullende informatie

Oordeel niet zelf

Als u twijfelt of u voldoet aan de voorwaarden om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen, neemt u dan contact op met (uw klantmanager van) Samenwerking A2 gemeenten team Werk & Inkomen. Zij kunnen u precies vertellen wat in uw geval mogelijk is.

 

Moment van aanvragen

Hoofdregel

Een aanvraag voor bijzondere bijstand moet u in principe indienen voordat u de kosten heeft gemaakt.

Uitzondering

De gemeente kan uw aanvraag voor bijzondere bijstand met terugwerkende kracht toch accepteren als u de aanvraag hebt ingediend uiterlijk 3 maanden nadat de kosten voor de eerste maal zijn opgekomen (dus niet na facturatiedatum) en als de noodzakelijkheid van de gemaakte kosten nog kan worden vastgesteld. De kosten moeten zijn ontstaan minder dan 3 maanden geleden.

Hoe lang duurt het?

Indien uw aanvraagformulier (volledig ingevuld en ondertekend) door Werk & Inkomen is ontvangen, dient u binnen 8 weken (nadat ook alle eventuele gevraagde gegevens aan Werk & Inkomen zijn overgelegd) een beslissing op uw aanvraag te ontvangen.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden