Bijzondere begraafplaats, toestemming

Een bijzondere begraafplaats is een begraafplaats die is aangelegd en in stand wordt gehouden door een organisatie of een persoon anders dan de gemeente. Voor het in gebruik nemen van de bijzondere begraafplaats of een deel daarvan is de toestemming van de gemeente nodig.