Bijzonder transport provinciale vaarweg, ontheffing

De provincie verleent ontheffing voor het gebruik van vaarwegen door vaartuigen met afwijkende afmetingen en voor bijzondere transporten. De provincie hanteert eigen uitgangspunten en beleidsregels voor het toetsen van aanvragen om ontheffing.