Hulp voor zelfstandigen

Wat is het?

Wilt u een onderneming starten of bent u als ondernemer in financiële problemen terecht gekomen? U kunt dan onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Hiermee kunt u, met uw bedrijf of als zelfstandige, in uw eigen levensonderhoud blijven voorzien.

Hoe werkt het?

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard werken als A2-gemeenten samen op het gebied van Werk & Inkomen. Op de gezamenlijke website swi.rechtopbijstand.nl vindt u informatie en voorwaarden met betrekking tot bijstandsverlening voor starters en zelfstandigen.

Wat moet ik doen?

Als zelfstandige dient u financiële ondersteuning (maandelijkse uitkering en/of bedrijfskrediet) aan te vragen bij de gemeente waar u woonachtig bent (dus niet de gemeente waar uw bedrijf gevestigd is). Bent u inwoner van de gemeente Valkenswaard, Heeze-Leende of Cranendonck en wilt u meer weten over bijstand voor zelfstandigen of wilt u een oriënterend gesprek, dan kunt u contact opnemen met Samenwerking A2 gemeenten team Werk & Inkomen.

Aanvullende informatie

Ook al denkt u niet geheel te voldoen aan de gestelde eisen, dan is het nog raadzaam contact op te nemen met Samenwerking A2 gemeenten team Werk & Inkomen. Zij kunnen uw rechten en mogelijkheden mogelijk beter inschatten.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden