Bijstand, vakantiemelding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u een uitkering ontvangt en u gaat op vakantie, dan moet u dat melden.

Meer informatie over bijstand en vakantie kunt u hier vinden.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Op grond van artikel 17 WWB / artikel 44 IOAW / artikel 44 IOAZ moet iedere uitkeringsgerechtigde zijn verblijf buiten de eigen gemeente melden. Dit moet zowel gebeuren bij een verblijf buiten Nederland maar ook binnen Nederland. 

Ieder verblijf buiten uw gemeente dient u vooraf schriftelijk te melden. Dit kan u doen door middel van het formulier Wijzigingen.

Uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en IOAZ mogen per kalenderjaar niet langer dan 4 weken verblijf houden buiten Nederland, dan wel een aaneengesloten periode van niet langer dan 4 weken verblijf houden buiten Nederland.
Dit is anders voor uitkeringsgerechtigden WWB van 65 jaar of ouder. Voor deze groep uitkeringsgerechtigden bedraagt de maximale vakantieduur 13 weken.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Verblijf in het buitenland
Voordat u vertrekt naar het buitenland, moet u schriftelijk bij Samenwerking A2 gemeenten team Werk & Inkomen melden wanneer en voor hoe lang u naar het buitenland gaat.

U verblijft langer dan 7 dagen buiten de gemeente
Als u langer dan zeven dagen buiten de gemeente maar binnen Nederland verblijft, dan moet u voor uw vertrek schriftelijk bij Samenwerking A2 gemeenten team Werk & Inkomen melden wanneer en voor hoe lang u buiten uw gemeente gaat verblijven. De gemeente gaat er in dit geval van uit dat u op vakantie gaat in Nederland.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden