Bijstand, uitkering

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Is uw inkomen te laag om zelf in uw bestaan te voorzien? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijstand. Deze uitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, eten en drinken. Tevens wordt u geholpen met het vinden van een baan, zodat u daarmee weer zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen heeft.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard werken als A2-gemeenten samen op het gebied van Werk en Inkomen. Op de gezamenlijke website a2.antwoordopbijstand.nl vindt u alle voorwaarden en informatie over het aanvragen van bijstand.

De gemeente beoordeelt of u recht hebt op bijstand. Krijgt u een bijstandsuitkering, dan betekent dat niet altijd dat u geld krijgt. In bepaalde gevallen krijgt u bijvoorbeeld voedsel, kleding of woonruimte. Ook kan de bijstand worden verstrekt in de vorm van een lening die u later terug moet betalen.

Voorwaarden voor een bijstandsuitkering

U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of anderszins rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert).
 • U woont of verblijft in Nederland.
 • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
 • U hebt geen vermogen of een vermogen dat lager is dan het maximale bedrag.
 • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

Let op! Bent u jonger dan 27 jaar? Dan meldt u zich eerst voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Is dit niet gelukt? Dan kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

Re-integratie naar werk

U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit recht kan ook bestaan indien u geen bijstandsuitkering ontvangt. De gemeente heeft doorgaans een contract gesloten met een instantie die u verder helpt hierbij. Hebt u opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig? Dan kan dat voor u worden geregeld. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

Eigen vermogen

Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Voor 2016 geldt het volgende:

 • Bent u alleenstaand? Dan mag u niet meer dan € 5.920 aan eigen vermogen hebben.
 • Bent u alleenstaande ouder, getrouwd of hebt u een samenlevingscontract? Dan mag u niet meer dan € 11.840 hebben.
 • Hebt u meer dan € 49.900 aan eigen vermogen in uw woning? Dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Om het aanvraagformulier Participatiewet (Pw) in te kunnen vullen op werk.nl dient u in het bezit te zijn van een DigiD-code.

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
 • bewijzen van uw inkomen
 • bewijzen van uw schulden
 • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
 • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

Woont u samen met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar? Dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vult het aanvraagformulier Pw (bijstand) in op de site www.werk.nl van het UWV. U gebruikt hiervoor uw DigiD-code.

 • Als u ouder bent dan 27 jaar krijgt u binnen 10 werkdagen een brief met instructies van Werk en Inkomen.
 • Als u jonger bent dan 27 jaar kunt u pas na 4 weken (wettelijke zoektermijn) een aanvraag indienen. U moet wel binnen twee werkdagen een e-mail te sturen naar werkeninkomen@a2samenwerking.nl met uw NAW (Naam, Adres, Woonplaats)-gegevens, uw geboortedatum en uw BSNnummer. U ontvangt dan snel een brief met instructies van Werk en Inkomen. Als u tussen de 18 en 27 jaar bent gelden er extra voorwaarden
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Oordeel niet zelf

Als u twijfelt of u voldoet aan de voorwaarden om voor algemene bijstand in aanmerking te komen, neemt u dan contact op met Samenwerking A2 gemeenten afdeling Werk en Inkomen. Zij kunnen u precies vertellen wat in uw geval mogelijk is.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

 • Indien u ouder bent dan 27 jaar en het volledige aanvraagformulier Pw (bijstand) ingevuld heeft krijgt u binnen 10 werkdagen een brief met instructies van Werk en Inkomen.
 • Indien u jonger bent dan 27 jaar kunt u pas na 4 weken, in verband met de wettelijke zoektermijn, een aanvraag indienen middels het aanvraagformulier op www.werk.nl. U dient echter wel binnen twee werkdagen een e-mail te sturen naar werkeninkomen@a2samenwerking.nl met uw NAW (Naam, Adres, Woonplaats)-gegevens, geboortedatum en BSNnummer. U ontvangt daarna op korte termijn tevens een brief met instructies van Werk en Inkomen.
U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden