Bijstand, wijziging doorgeven

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het recht op een uitkering wordt door de gemeente per maand vastgesteld. Om het recht op uitkering te kunnen vaststellen dienen personen die naast de WWB-uitkering andere inkomsten ontvangen maandelijks een 'Formulier inkomsten' in te vullen en voor alle overige wijzigingen het 'Formulier wijzigingen' te gebruiken.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Er zijn een paar uitzonderingen voor wat betreft het 'Formulier inkomsten'. U hoeft maandelijks geen 'Formulier inkomsten' in te leveren als:

  • U 65 jaar of ouder bent; of
  • U jonger bent dan 65 jaar en op het peilmoment geen neveninkomsten heeft, anders dan voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Formulier inkomsten

  1. Het 'Formulier inkomsten' wordt maandelijks automatisch toegezonden aan personen die een uitkering ontvangen van het Samenwerking A2 gemeenten team Werk & Inkomen (personen die uitgezonderd zijn ontvangen geen formulier).
  2. Het formulier dient maandelijks ingeleverd te worden op de aangegeven datum.
  3. Een loonspecificatie dient maandelijks bijgevoegd te worden bij het formulier (indien van toepassing);
  4. Als u uw formulier niet of niet tijdig inlevert kan het recht op bijstand niet worden vastgesteld en zal uw uitkering niet worden uitbetaald. Tevens loopt u het risico dat uw uitkering tijdelijk wordt verlaagd.


Formulier wijzigingen

Alle overige wijzigingen in uw situatie die van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering (bijvoorbeeld inzake uw vermogen of woonsituatie) dient u aan het Samenwerkingsverband te melden met het 'Formulier wijzigingen'. Alle personen die een uitkering ontvangen van Samenwerking A2 gemeenten team Werk & Inkomen hebben een 'Formulier wijzigingen' ontvangen. Indien u het 'Formulier wijzigingen' naar Samenwerking A2 gemeenten team Werk & Inkomen hebt toegezonden, ontvangt u automatisch een nieuw exemplaar.

 

Nadere informatie
Voor nadere informatie over het 'Formulier inkomsten' en 'Formulier wijzigingen kunt u contact opnemen met Samenwerking A2 gemeenten team Werk & Inkomen.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden