Bijen houden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Daarom is er een verbod op het houden van bijen als hobby of beroepsuitoefening. Wilt u dit toch doen, dan moet u hiervoor een ontheffing op het verbod aanvragen bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het houden van bijen kan door de gemeente aan regels worden gebonden. Houdt u rekening met de volgende zaken:

  • U mag geen bijen houden binnen 30 meter afstand van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven, zoals bedrijven en scholen. Ook mag dit niet binnen 30 meter afstand van de openbare weg.
  • Het verbod geldt niet als u voldoende beschermingsmaatregelen neemt (door middel van een afscheiding van 2 meter) of als de omliggende gebouwen eigendom zijn van uzelf.

Na beoordeling van uw aanvraag krijgt u schriftelijk antwoord van de gemeente, eventueel met de ontheffing. Of u de ontheffing krijgt hangt af van de omstandigheden en redenen van uw verzoek.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Vraag de ontheffing aan bij de gemeente. Voeg bij uw aanvraag een situatieschets met plattegrond. Zet in uw aanvraag ook om hoeveel bijen en bijenkasten het gaat.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden