Bezwaar maken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Of u bent het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente.

Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen. Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor het schrijven van een bezwaar- of beroepschrift heeft u geen juridische kennis nodig. Toch is het goed om hierover advies te vragen bij het Juridisch Loket of bijvoorbeeld uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.

Bezwaarschrift

Voor het schrijven van een bezwaarschrift geldt een aantal spelregels. U moet in het bezwaarschrift vermelden:

  1. Uw naam en adres;
  2. De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);
  3. U dient aan te geven om welk besluit het gaat;
  4. U dient te omschrijven waarom u het niet eens bent met het besluit (de “bezwaren” of “gronden”);
  5. U moet het bezwaarschrift ondertekenen.

Voor het behandelen van een bezwaarschrift brengt de gemeente geen kosten in rekening.

Beroepschrift

Als u het niet eens bent met een beslissing op bezwaar, dan kunt tegen die beslissing vaak beroep instellen bij de rechtbank. Voor het schrijven van een beroepschrift geldt een aantal spelregels. U moet in het beroepschrift vermelden:

  1. Uw naam en adres;
  2. De datum waarop u het beroepschrift schrijft (dagtekening);
  3. U dient zo mogelijk een kopie mee te sturen van de beslissing op bezwaar waar u het niet mee eens bent;
  4. U dient te omschrijven waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar (de “gronden”);
  5. U moet het beroepschrift ondertekenen.

Voor het behandelen van een beroepschrift brengt de rechtbank kosten in rekening (“griffierecht”). U krijgt hiervoor van de rechtbank een acceptgiro thuisgestuurd.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Bezwaar maken bij de gemeente
In het besluit zelf is meestal aangegeven of u een bezwaarschrift kunt indienen en naar welk adres u uw bezwaarschrift kunt sturen.

Let er op dat u zes weken de tijd heeft om een bezwaarschrift in te dienen. Deze termijn vangt aan met de bekendmaking van het besluit. De bekendmaking is meestal de datum waarop het besluit is verzonden door de gemeente (het gaat dus bijvoorbeeld niet om de publicatie in het huis-aan-huisblad). Bent u te laat met uw bezwaarschrift dan wordt uw bezwaarschrift in beginsel niet meer behandeld.

Behandeling door de gemeente
Meestal krijgt u de gelegenheid om uw bezwaren mondeling toe te lichten.
Soms gebeurt dit bij een onafhankelijke commissie (“bezwaarschriftencommissie”). Deze commissie adviseert de gemeente over de inhoud van de beslissing op bezwaar.

De gemeente Valkenswaard kent een dergelijke commissie (nog) niet. Bij de gemeente Valkenswaard kunt u uw bezwaren toelichten bij een ambtenaar die niet bij de voorbereiding van het besluit betrokken is geweest

Beroep bij de rechtbank
Let er op dat u zes weken de tijd heeft om een beroepschrift in te dienen. Deze termijn vangt aan met de bekendmaking van de beslissing op bezwaar. De bekendmaking is meestal de datum waarop het besluit is verzonden door de gemeente. Bent u te laat met uw beroepschrift dan wordt uw beroepschrift in beginsel niet meer behandeld.

Behandeling door de rechtbank
De rechtbank stuurt een kopie van uw beroepschrift naar de gemeente. De gemeente krijgt de kans om een reactie te schrijven (“verweerschrift”). De rechtbank stuurt u een kopie van dit verweerschrift.
Vaak, maar zeker niet altijd, wordt uw beroepschrift door een rechter in de rechtszaal behandeld (“onderzoek ter zitting”). Ook de gemeente wordt hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze zitting krijgt u de gelegenheid om uw beroepschrift toe te lichten en vragen van de rechter te beantwoorden.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar. Heeft de gemeente een bezwaarschriftencommissie? Dan beslist zij binnen 12 weken. De gemeente kan deze termijn in bepaalde situaties verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Beroep indienen

Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. In het besluit van de gemeente staat of dit kan. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden