Bezwaar maken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet hebt gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent.

Meestal kunt u tegen een besluit bezwaar maken bij de gemeente. Dit betekent dat u een bezwaarschrift indient waarin u duidelijk opschrijft waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan nog een keer naar het besluit te kijken en neemt een tweede besluit (beslissing op bezwaar). Bent u het ook met deze tweede beslissing niet eens, dan kunt u vaak beroep instellen bij de rechtbank.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor het schrijven van een bezwaar- of beroepschrift heeft u geen juridische kennis nodig. Toch is het goed om hierover advies te vragen bij het Juridisch Loket of bijvoorbeeld uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.

Bezwaarschrift

Voor het schrijven van een bezwaarschrift geldt een aantal spelregels. U moet in het bezwaarschrift vermelden:

 1. Uw naam en adres;
 2. De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);
 3. U dient aan te geven om welk besluit het gaat;
 4. U dient te omschrijven waarom u het niet eens bent met het besluit (de “bezwaren” of “gronden”);
 5. U moet het bezwaarschrift ondertekenen.

Voor het behandelen van een bezwaarschrift brengt de gemeente geen kosten in rekening.

Beroepschrift

Als u het niet eens bent met een beslissing op bezwaar, dan kunt tegen die beslissing vaak beroep instellen bij de rechtbank. Voor het schrijven van een beroepschrift geldt een aantal spelregels. U moet in het beroepschrift vermelden:

 1. Uw naam en adres;
 2. De datum waarop u het beroepschrift schrijft (dagtekening);
 3. U dient zo mogelijk een kopie mee te sturen van de beslissing op bezwaar waar u het niet mee eens bent;
 4. U dient te omschrijven waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar (de “gronden”);
 5. U moet het beroepschrift ondertekenen.

Voor het behandelen van een beroepschrift brengt de rechtbank kosten in rekening (“griffierecht”). U krijgt hiervoor van de rechtbank een acceptgiro thuisgestuurd.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Bezwaar maken bij de gemeente
In het besluit zelf is meestal aangegeven of u een bezwaarschrift kunt indienen en naar welk adres u uw bezwaarschrift kunt sturen.

Let er op dat u zes weken de tijd heeft om een bezwaarschrift in te dienen. Deze termijn vangt aan met de bekendmaking van het besluit. De bekendmaking is meestal de datum waarop het besluit is verzonden door de gemeente (het gaat dus bijvoorbeeld niet om de publicatie in het huis-aan-huisblad). Bent u te laat met uw bezwaarschrift dan wordt uw bezwaarschrift in beginsel niet meer behandeld.

Behandeling door de gemeente
Meestal krijgt u de gelegenheid om uw bezwaren mondeling toe te lichten.
Soms gebeurt dit bij een onafhankelijke commissie (“bezwaarschriftencommissie”). Deze commissie adviseert de gemeente over de inhoud van de beslissing op bezwaar.

De gemeente Valkenswaard kent een dergelijke commissie (nog) niet. Bij de gemeente Valkenswaard kunt u uw bezwaren toelichten bij een ambtenaar die niet bij de voorbereiding van het besluit betrokken is geweest

Beroep bij de rechtbank
Let er op dat u zes weken de tijd heeft om een beroepschrift in te dienen. Deze termijn vangt aan met de bekendmaking van de beslissing op bezwaar. De bekendmaking is meestal de datum waarop het besluit is verzonden door de gemeente. Bent u te laat met uw beroepschrift dan wordt uw beroepschrift in beginsel niet meer behandeld.

Behandeling door de rechtbank
De rechtbank stuurt een kopie van uw beroepschrift naar de gemeente. De gemeente krijgt de kans om een reactie te schrijven (“verweerschrift”). De rechtbank stuurt u een kopie van dit verweerschrift.
Vaak, maar zeker niet altijd, wordt uw beroepschrift door een rechter in de rechtszaal behandeld (“onderzoek ter zitting”). Ook de gemeente wordt hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze zitting krijgt u de gelegenheid om uw beroepschrift toe te lichten en vragen van de rechter te beantwoorden.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Bezwaarschrift

 1. Stuur met uw bezwaarschrift een kopie mee van het besluit waar u het niet mee eens bent. Zo is voor iedereen duidelijk om welk besluit het gaat.
 2. Als u in uw bezwaarschrift meerdere bezwaren noemt, geef dan elk bezwaar een nummer (1., 2., 3., etc.). Dat is voor u zelf en voor de gemeente wel zo overzichtelijk.
 3. Als u niet zeker weet hoeveel tijd u nog heeft om een bezwaarschrift in te dienen, neem dan contact op met de gemeente.
 4. Wacht nooit tot de laatste dag met indienen van een bezwaarschrift. Als er dan iets fout gaat, loopt u het risico dat uw bezwaarschrift niet meer wordt behandeld.
 5. Als u te laat bent met uw bezwaarschrift, geef dan aan waarom u te laat bent.
 6. Maak altijd een kopie van uw bezwaarschrift. Bewaar alle brieven die met het bezwaar te maken hebben in een map. U kunt dan alles altijd makkelijk terugvinden.

Beroepschrift

 1. Als u in uw beroepschrift meerdere gronden noemt waarom u het niet met een beslissing op bezwaar eens bent, geef dan elke grond een nummer (1., 2., 3., etc.). Dat is voor u zelf, de rechtbank en de gemeente wel zo overzichtelijk.
 2. Als u niet zeker weet hoeveel tijd u nog heeft om een beroepschrift in te dienen, neem dan contact op met de gemeente of de rechtbank.
 3. Wacht nooit tot de laatste dag met indienen van een beroepschrift. Als er dan iets fout gaat, loopt u het risico dat uw beroepschrift niet meer wordt behandeld.
 4. Als u te laat bent met uw beroepschrift, geef dan aan waarom u te laat bent.
 5. Maak altijd een kopie van uw beroepschrift. Bewaar alle brieven die met het beroep te maken hebben in een map. U kunt dan alles altijd makkelijk terugvinden.
U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden