Beurzenprogramma voor opleidingen met een academische graad

Nederlandse onderwijsinstellingen die mensen uit ontwikkelingslanden de gelegenheid bieden deel te nemen aan een opleiding van één tot enkele jaren waarmee een academische graad (master, PhD) kan worden behaald of aan diplomacursussen en tailormade groepstrainingen van maximaal één jaar, kunnen namens deze studenten een aanvraag indienen voor een beurs. De onderwijsinstellingen kunnen dit tevens doen voor zogeheten 'refresher courses'. Dit zijn opleidingen ter opfrissing van verouderde kennis die oud-studenten in een eerdere Nederlandse opleiding hebben opgedaan. Voor studenten van andere opleidingen kan alleen een beurs worden aangevraagd door onderwijsinstituten, overheidsdiensten, bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf en non-gouvernementele organisaties die in deze ontwikkelingslanden gevestigd zijn.