Beurzenprogramma voor korte opleidingen en trainingen op maat

Nederlandse onderwijsinstellingen die mensen uit ontwikkelingslanden de gelegenheid bieden deel te nemen aan diplomacursussen en groepstrainingen-op-maat van maximaal één jaar, kunnen namens deze studenten een aanvraag indienen voor een beurs. De onderwijsinstellingen kunnen dit alleen doen voor zogeheten 'refresher courses'. Dit zijn cursussen en trainingen ter opfrissing van verouderde kennis die oud-studenten in een eerdere Nederlandse opleiding hebben opgedaan. Voor andere cursussen en trainingen kan alleen een beurs voor een student worden aangevraagd door onderwijsinstituten, overheidsdiensten, bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf en non-gouvernementele organisaties die in deze ontwikkelingslanden gevestigd zijn.