Bestrijding voortijdig schoolverlaten 2008-2012, subsidie

Om te bereiken dat er in het het schooljaar 2010-2011 landelijk ten minste 40 procent minder nieuwe voortijdig schoolverlaters zullen zijn dan in het schooljaar 2005-2006, stelt de minister van OCW tot en met 2012 een prestatiesubsidie beschikbaar: scholen die ten minste één convenant hebben ondertekend, 'verdienen'  € 2.000,- voor elke schooluitvaller minder. Voor de jaren 2010 tot en met 2012 is dit bedrag € 2.500 voor elke schooluitvaller minder.Daarnaast kunt u subsidie aanvragen voor onderwijsprogramma's die gericht zijn op structurele vermindering van het aantal uitvallers, zoals een betere loopbaanoriëntatie en -begeleiding en een betere aansluiting en overgang van het vmbo naar vervolgonderwijs.