Beroepsonderwijs, rijksbijdrage

Instellingen voor educatie en/of beroepsonderwijs, zoals regionale of agrarische opleidingencentra, kunnen in aanmerking komen voor bekostiging uit de openbare kas (rijksbekostiging). Dit is het geval als de instelling bij wet of volgens ander officieel voorschrift voor bekostiging in aanmerking komt of als een instelling die is voortgekomen uit een samenvoeging van bekostigde instellingen of uit de omzetting van een bijzondere instelling in een openbare, of omgekeerd, een aanvraag doet. Voor deze rijksbijdrage beroepsonderwijs bestaat een vastgestelde berekeningswijze die afzonderlijke bijdragen berekent voor exploitatiekosten (onder meer voor de inventaris, onderhoud van gebouwen en terreinen, energie, administratie, beheer, bestuur, schoonmaak, heffingen, inkoop van diensten, kosten van werkloosheidsuitkeringen, etc.) en huisvestingskosten (onder meer huur van en investeringen in gebouwen en terreinen).