Beroep in cassatie

U kunt als partij beroep in cassatie instellen tegen uitspraken, die in eerste en hoogste instantie of in hoger beroep zijn gewezen tegen vonnissen die in eerste aanleg op tegenspraak zijn gewezen. Het onderzoek van de cassatierechter is beperkt, met name voor wat betreft de feiten. De taak is in die zin beperkt dat de Hoge Raad moet beoordelen of de rechter tegen wiens uitspraak beroep in cassatie is ingesteld het recht op juiste wijze heeft toegepast. Het gaat dus om een juridische toetsing en niet om een onderzoek naar en de beoordeling van feiten. De Hoge Raad moet uitgaan van de feiten die de lagere rechter heeft vastgesteld. Het beroep staat niet open als u uw bezwaren kunt doen herstellen door dezelfde rechter bij wie de zaak heeft gediend. Het beroep staat voorts niet open als u in de uitspraak hebt berust.