Beroep bij Raad van State

U kunt beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als u het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan. Bestuursorganen zijn bijvoorbeeld onderdelen van de  rijksoverheid, een provincie, een gemeente of een waterschap. U kunt verder hoger beroep instellen bij deze afdeling als u het niet eens bent met een uitspraak in vreemdelingenzaken of met de uitspraak van een rechtbank, sector bestuursrecht in overige zaken.