Benoeming leraar zonder bewijs van bekwaamheid op (voortgezet) speciaal onderwijs, melding

Een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs kan een leraar slechts benoemen als deze in het bezit is van een aantal officiële documenten, zoals een bewijs van bekwaamheid en een verklaring van het gedrag.   In bepaalde gevallen kan het bevoegd gezag van een school afwijken van deze eisen en kan een leraar worden aangesteld zonder dat deze in het bezit is van een bewijs van bekwaamheid tot het geven van (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit kan worden toegestaan bij tijdelijke afwezigheid van een leraar (als vervanging van deze leraar) of wanneer een vacature niet direct kan worden ingevuld door een leraar die wel aan de wettelijke eisen voldoet.