Belastingen, kopie van aanslag

Wat is het?

Wilt u een bezwaar indienen tegen de aan u opgelegde gemeentelijke belastingen en bent u uw aanslag kwijt? Bij de gemeente kunt u een formeel kopie van uw aanslag krijgen.

U kunt een dergelijk formeel kopie bijvoorbeeld ook nodig hebben als u een woning wilt verkopen.

Kosten

Kopie is telefonisch aan te vragen, er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe werkt het?

Een reden voor een dergelijk verzoek is bijvoorbeeld het verlies van het origineel.

Wat heb ik nodig?

geldig legitimatiebewijs.

Wat moet ik doen?

U kunt de kopie direct aan de balie van de gemeente krijgen. Het kan u ook worden toegezonden.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden

Wetgeving