Belastingen en heffingen, teruggave

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Gaat u verhuizen uit de gemeente Valkenswaard en hebt u de gemeentelijke heffingen en belastingen voor dit jaar al betaald?

Dan kunt u in principe de betaalde afvalstoffenheffing terugkrijgen.

Tevens is in sommige gevallen voor de afvalstoffenheffing kwijtschelding mogelijk.

Voor meer informatie hierover kijkt u bij het product "afvalstoffenheffing".

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De aanslag onroerendezaakbelasting (OZB eigenaarsdeel) komt nooit in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u na de verhuizing op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag onroerendezaakbelasting krijgt opgelegd. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar. Voor de andere belastingen bestaat er mogelijk wel recht op ontheffing.

U vertrekt uit de gemeente:

Indien u de gemeente verlaat, hebt u recht op ontheffing voor de:

  • Afvalstoffenheffing.
  • Rioolheffing (gebruikersdeel).

U verhuist binnen de gemeente:

Verhuizingen binnen de gemeente leiden in beginsel niet tot vermindering, omdat u de aanslagen van uw oude adres meeneemt naar uw nieuwe adres. Van deze regel wordt in principe afgeweken, indien u naar een verzorgings- of verpleegtehuis verhuist of indien u inwonend wordt.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Kopie einde huurcontract of kopie van akte van verkoop van de woning.

Verhuizing altijd melden

Als u binnen de gemeente verhuist, geeft u dat dan door aan uw gemeente (ook als u op kamers gaat wonen). Gaat u in een andere gemeente wonen, meldt u dan bij uw nieuwe gemeente.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden