Belastingen en heffingen, teruggave

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Gaat u verhuizen uit de gemeente Valkenswaard en hebt u de gemeentelijke heffingen en belastingen voor dit jaar al betaald?

Dan kunt u in principe de betaalde afvalstoffenheffing terugkrijgen.

Tevens is in sommige gevallen voor de afvalstoffenheffing kwijtschelding mogelijk.

Voor meer informatie hierover kijkt u bij het product "afvalstoffenheffing".

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB eigenaarsdeel) en rioolheffing komen nooit in aanmerking voor teruggave. Als u op 1 januari 2016 eigenaar was van een woning of bedrijf dan betaalt u over het gehele jaar. Als u later in het jaar uw woning of niet-woning verkoopt of stopt met het gebruik ervan, levert dit geen wijziging of teruggaaf op van het te betalen of al betaalde bedrag. Vaak worden wel de onroerendezaakbelasting en rioolheffing bij de notaris verrekent met de nieuwe eigenaar.

Daar staat tegenover dat u na de verhuizing op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag onroerendezaakbelasting krijgt opgelegd. Als u in de loop van het jaar naar een andere gemeente verhuist, krijgt u voor de afvalstoffenheffing automatisch een ontheffing over de op dat moment nog resterende volle maanden van het belastingjaar. Hierbij is de datum van inschrijving bij de nieuwe gemeente bepalend.

U vertrekt uit de gemeente

Indien u de gemeente verlaat, hebt u recht op ontheffing voor de:

  • afvalstoffenheffing.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Kopie einde huurcontract of kopie van akte van verkoop van de woning.

Verhuizing altijd melden

Als u binnen de gemeente verhuist, geeft u dat dan door aan uw gemeente (ook als u op kamers gaat wonen). Gaat u in een andere gemeente wonen, meldt u dan bij uw nieuwe gemeente.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden