Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Wat is het?

Hebt u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

Uitsluitend voor de afvalstoffenheffing kent de gemeente Valkenswaard een kwijtscheldingsregeling tot maximaal € 175,00 .

Formulieren

Onder het tabblad 'openbare documenten' vindt u een voorbeeld bezwaar gemeentelijke heffingen.

Hoe werkt het?

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. Bij de toets van uw aanvraag om kwijtschelding worden wettelijke normbedragen gebruikt.

Wat heb ik nodig?

Gegevens over:

  1. De hoogte van uw inkomen.
  2. Het saldo van uw lopende rekening.
  3. Het saldo van uw spaarrekening.
  4. De hoogte van uw ziektekostenverzekeringspremie.
  5. De eventuele huur- en zorgtoeslag.
  6. Uw leningen.
  7. Uw woonkosten.
  8. Uw auto.

Bewijslast

Alles wat u op het formulier invult (met uitzondering van uw personalia), moet u kunnen bewijzen. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit (een kopie van) uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van uw bankrekeningen uit (kopieën van) uw bankafschriften. Wanneer de gemeente uw formulier niet kan controleren, wordt uw aanvraag afgewezen.

Wat moet ik doen?

Er is een aanvraagformulier voor kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing beschikbaar.

Onder het tabblad 'openbare documenten' vindt u een voorbeeld bezwaar gemeentelijke heffingen.
Let op!
Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag / WOZ-beschikking zijn ontvangen.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden

Openbare documenten