Bekwaamheidsdossier beroepen in het onderwijs

Als bevoegd gezag van een onderwijsinstelling (met uitzondering van het hoger onderwijs) bent u verplicht om 'bekwaamheidsdossiers' bij te houden. Dergelijke dossiers moet u bijhouden ten aanzien van ieder personeelslid dat een functie of werkzaamheden verricht waarvoor bekwaamheidseisen zijn vastgesteld. In dit dossier worden de resultaten opgenomen van de afspraken die de school met de leraar maakt over het ontwikkelen en onderhouden van diens bekwaamheid. De bekwaamheid tot het geven van onderwijs omvat de volgende competenties: interpersoonlijke competentie; pedagogische competentie; vakinhoudelijke en didactische competentie; organisatorische competentie; competentie in het samenwerken met collega's; competentie in het samenwerken met de omgeving; competentie in reflectie en ontwikkeling. Elk getuigschrift dat na deze datum wordt uitgereikt, garandeert dat de eigenaar voldoet aan het vastgestelde pakket aan basisvaardigheden.