Bekostiging voortgezet onderwijs, goedkeuring afwijking berekeningssystematiek

Scholen of scholengemeenschappen voor het voortgezet onderwijs (vwo, havo of vmbo) die een bijzondere inrichting van het onderwijs hebben kunnen onder omstandigheden afwijken van de systematiek die is voorgeschreven voor de berekening van de te ontvangen rijksbekostiging ('formatie'). Daarvoor is goedkeuring van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodig. Deze kan aangevraagd worden door het bevoegd gezag van de school of scholengemeenschap (meestal het schoolbestuur of de gemeente).