Bekostiging uit openbare kas bijzondere scholen voortgezet onderwijs

Indien een bijzondere school voor voortgezet onderwijs in aanmerking wil komen voor bekostiging uit de openbare kas, dient ze te zijn opgenomen in het zogeheten 'plan van scholen' dat ten minste eens per drie jaar wordt opgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het schoolbestuur kan de minister verzoeken om opgenomen te worden in het plan van scholen dat voor de dan komende jaren zal gelden. De school dient dan bepaalde door de minister voorgeschreven gegevens over te leggen. Ook scholen die reeds zijn opgenomen in het plan van scholen zijn verplicht jaarlijks deze gegevens over te leggen.