Bedrijfsvestiging, stimulering

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente voert beleid ten aanzien van de lokale bedrijfsmatige ontwikkeling. Op grond van dit beleid worden taken uitgevoerd om bepaalde vormen van bedrijvigheid aan te trekken. Zo kan vanuit sociaal-economisch oogpunt worden gezocht naar arbeidsintensieve bedrijven, maar kunnen in het kader van milieubescherming milieuvervuilende bedrijven worden geweerd.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden