Bedrijfsinrichting veranderen

Wat is het?

Gaat u in uw bedrijf de bedrijfsinrichting veranderen, bijvoorbeeld door bedrijfsprocessen en activiteiten aan te passen of uit te breiden? U moet dan vooraf een melding doen bij de gemeente. Soms hebt u zelfs een omgevingsvergunning nodig.

Kosten

Of u legeskosten moet betalen hangt af van de toestemming die nodig is. Heeft die alleen betrekking op het onderdeel milieu dan is geen leges verschuldigd. Worden er vergunningsplichtige bouw- of sloopactiviteiten uitgevoerd, dan is er wel leges verschuldigd.

Raadpleeg hier de legesverordening.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u voor de verandering in uw bedrijf een (hernieuwde) aanvraag voor een omgevingsvergunning moet doen of dat een melding voldoende is. Dit hangt af van de soort verandering en de omvang ervan. De gemeente controleert de activiteiten van uw bedrijf en toetst deze aan het Activiteitenbesluit.

Wat heb ik nodig?

Een bestaande omgevingsvergunning en een omschrijving van de voorgestelde veranderingen in de bedrijfsinrichting.

Wat moet ik doen?

Bij Omgevingsloket online kunt u nagaan voor welke activiteiten u een omgevingsvergunning nodig hebt of een melding moet doen. Hier kunt u ook meteen de melding doen of de omgevingsvergunning aanvragen.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden