Beëindiging deelname aan samen­werkingsverband scholen voor het voortgezet onderwijs, toestemming

Bepaalde scholen voor het voortgezet onderwijs dienen in principe deel uit te maken van een samenwerkingsverband van scholen. Het soort scholen waar het om gaat zijn scholen voor mavo, vbo of voor praktijkonderwijs en scholengemeenschappen waarvan ten minste een school voor mavo of vbo deel uitmaakt. Op aanvraag van het bevoegde gezag van zo'n school kan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toestaan dat deze school haar deelname aan een samenwerkingsverband beëindigt. Het 'bevoegde gezag' is de gemeente, stichting, rechtspersoon of het schoolbestuur die zeggenschap uitoefent over de school.