Basisschool gebruik gebouw of terrein, melding

Een bijzondere basisschool of een speciale school voor basisonderwijs die van plan is gebouwen of terreinen (of een gedeelte daarvan) blijvend niet meer voor de school te gebruiken, moet dit zo spoedig mogelijk melden aan de gemeente waar het gebouw of terrein zich bevindt.