Basisscholen, loonkostensubsidie ondersteunend personeel

Basisischolen kunnen subsidie aanvragen voor het aanstellen of benoemen van ondersteunend personeel in een reguliere dienstbetrekking. Doel van deze regeling is scholen in het basisonderwijs de mogelijkheid te bieden om structurele, volwaardige arbeidsplaatsen voor ondersteunend personeel te creëren. Door taken over te dragen aan ondersteunend personeel kunnen leraren en schoolleiders meer tijd besteden aan het primaire proces, en kunnen daardoor hogere onderwijsopbrengsten realiseren.