Basisscholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, aanvullende formatie

Basisscholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) kunnen op grond van bijzondere omstandigheden aanspraak maken op aanvullende formatie. Die omstandigheden zijn: (1) schipperskinderen op basisscholen; (2) zigeunerkinderen op basisscholen; (3) toename van het aantal asielzoekerskinderen op basisscholen; (4) visueel gehandicapte leerlingen op basisscholen; (5) autistische leerlingen op (v)so-scholen; (6) klemmende situaties op basis- en (v)so-scholen. Tevens is er voor scholen die tussen 1 augustus 2005 en 1 augustus 2006 aanvullende formatie toegewezen kregen een aanvulling op de vergoeding beschikbaar. Tevens is er voor de scholen die extra kosten maken in verband met visueel gehandicapte leerlingen een materiële vergoeding beschikbaar.