Automatische incasso, machtiging

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Binnen de gemeente Valkenswaard bestaat de mogelijkheid om uw belastingaanslag automatisch te laten incasseren in 10 maandelijkse termijnen (maart t/m december). Dit is mogelijk als het bedrag van de aanslag meer bedraagt dan € 50,00 maar minder dan € 2.000,00.

 

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

U kunt de machtiging hieronder downloaden

Het kaartje kunt u portvrij toesturen naar:

Gemeente Valkenswaard, t.a.v. de invorderingsambtenaar,

Antwoordnummer 26,

5550 WB Valkenswaard.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als u wilt profiteren van tien maandelijkse incasso's (maart t/m december),dan moet u ons een machtiging hiertoe verlenen.

Mocht u de gemeente Valkenswaard nog niet eerder gemachtigd hebben om automatisch te  incasseren, dan kunt u ons een verlening machtiging kaart toesturen. 

Indien u al een automatische incasso hebt lopen, maar het rekeningnummer is gewijzigd, dan kunt u een wijziging machtiging kaart toesturen met het juiste rekeningnummer.

Wilt u een automatische incasso stopzetten, dan kunt u een stopzetting machtiging kaart toesturen.

U kunt de kaarten downloaden onder de tab formulieren.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 

Als u wilt gaan profiteren van het maximum aantal van tien maandincasso's moet u de kaart verlening machtiging vrijwel direct na de opleg van de aanslag volledig ingevuld retourneren. Stuurt u de machtiging later in, dan wordt het aantal maandtermijnen minder en daarmee het maandelijks bedrag hoger.

Let op bij het invullen van de kaart: degene die de machtiging verleent, wijzigt of stopzet, dient tevens  belastingplichtig te zijn. Naam, adres, postcode, woonplaats en stamnummer dient overeen te komen met wat op de aanslag is vermeld.

 U vindt de machtigingskaart onder de knop formulieren.

 

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden