Asbest verwijderen, melding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • Wilt u asbest verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
 • Bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder.

Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het kenniscentrum van Rijkswaterstaat.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor de sloopmelding worden geen legeskosten in rekening gebracht.

Voor een omgevingsvergunning raadpleeg hier de legesverordening.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Via de Snelbalie Vergunningen kan de sloopmelding worden ingediend.

Ook start- en gereedmeldingen voor sloopwerkzaamheden dienen via de Snelbalie Vergunningen gemeld te worden.

Ook via het omgevingsloket kan de sloopmelding worden ingediend.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het aanvragen van een sloopmelding kan via de Snelbalie Vergunningen. Het systeem geeft automatisch aan welke bijlagen bij de melding meegestuurd moeten worden. U kunt deze meteen electronisch bijvoegen bij de melding.

kleine hoeveelheid asbest particulieren

Voor particulieren die zelf een kleine hoeveelheid asbesthoudend materiaal willen verwijderen (< 35 m2 asbesthoudend materiaal) kan via de snelbalie vergunningen direct de toestemmingsbrief worden gedownload. Deze is op naam gesteld en dient meegenomen te worden bij het afleveren van het asbesthoudend materiaal bij de Milieustraat.

Voor informatie over de Milieustraat kijkt u hier: 

De Vest 15, 5555 XL Valkenswaard

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 13.00 – 17.00 uur
Zaterdag: 10.00 -16.00 uur
Zondag gesloten    

Voor vragen over het afleveren van het asbesthoudend materiaal voor particulieren bij de Milieustraat, kunt u contact opnemen met CURE, tel. 040 - 293 23 77. Of kijk op www.cure-afvalbeheer.nl.                     

U kunt de sloopmelding ook aanvragen via het omgevingsloket.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Gegevens bij de melding

 • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

Asbestinventarisatierapport

U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

 • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert
 • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is voor 1994

Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De melding van de verwijdering van asbest en/of het slopen doet u via de Snelbalie Vergunningen wanneer u particulier bent en zelf van uw woonbestemming kleine hoeveelheid asbtesthoudend materiaal (< 35 m2) wilt verwijderen.

Via het Omgevingsloket online kunt u alle andere slooptoestemmingen aanvragen. U kunt dit als particulier doen via uw DigiD inlogcode en als bedrijf via eherkenning.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u met de werkzaamheden wilt beginnen. In bepaalde kunt u ook uiterlijk 5 werkdagen van tevoren de melding doen:

 • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
 • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
Nadat u de melding via de Snelbalie Vergunningen hebt gedaan, kunt u automatisch de ontvangstbevestiging downloaden. Bij de ontvangstbevestiging zijn voorwaarden als bijlage bijgevoegd waaraan u zich dient te houden. Blijkt dat de melding niet volledig is, of de activiteiten bij nader inzien niet in aanmerking komen voor een melding, dan krijgt u daarvan bericht van de gemeente. 

Minimaal 2 werkdagen voordat u met de asbestverwijdering begint, moet u dit melden bij de gemeente. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u de werkzaamheden afgerond hebt. Beide zaken kunt u melden via de Snelbalie Vergunningen.

Het ministerie van I&M heeft ook een brochure uitgegeven "asbest in en om het huis" met tips voor particulieren om asbesthoudend materiaal zelf veilig te verwijderen. Deze brochure kunt u hier downloaden.

Zorgt u ervoor dat u het plastic bij de hand heeft wanneer u begint met het slopen van asbest. Het asbestmateriaal moet deugdelijk in een dubbele laag sterk plastic te zijn verpakt. Het met toestemming gesloopte asbestmateriaal moet u zelf inleveren bij de milieustraat aan de Oase. Bij uw bezoek aan de milieustraat moet u uw afvalpas én de afrondingsbrief sloopmelding meenemen. 

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Voor vragen over het afleveren van het asbesthoudend materiaal voor particulieren bij de Milieustraat, kunt u contact opnemen met CURE, tel. 040 - 293 23 77. Of kijk op www.cure-afvalbeheer.nl.

Let op dat u de ontvangstbevestiging van de gemeente meeneemt naar de Milieustraat bij het afgeven van het asbesthoudend materiaal.

Weet u niet zeker of een bepaald materiaal asbest bevat? Kijk op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.

Gaat u een dak verwijderen waar asbest in zit? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

4 weken na uw melding kunt u beginnen met asbest verwijderen. Hebt u een melding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Dan kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop.

Hebt u bericht gekregen dat uw melding niet volledig is? Dan mag u nog niet beginnen. U moet eerst een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden