Arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkering rampbestrijder

U komt mogelijk in aanmerking voor een invaliditeitsuitkering rampbestrijder als uw ziekengelduitkering rampbestrijder ten einde loopt. De hoogte van de uitkering hangt af van de mate waarin u invalide bent. Als de aard van uw ziekte of gebreken hoofdzakelijk een gevolg zijn van het werk als rampbestrijder, dan krijgt u nog een aanvullende uitkering. De uitkering eindigt zodra u uw AOW-uitkering ontvangt. Een rampbestrijder is iemand die in dienstverband of als vrijwilliger werkt bij een gemeentelijke of regionale brandweer, een basisgezondheidsdienst, een ambulancedienst, bij het Nederlandse Rode Kruis of andere erkende instelling op hulpverleningsgebied.