Antenne of schotelantenne plaatsen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In veel gevallen is het toegestaan om een antenne of een schotelantenne zonder omgevingsvergunning te plaatsen. Om de veiligheid van uzelf en van omwonenden te waarborgen en omdat rekening gehouden moet worden met inpassing in de omgeving, worden hieraan wel enkele voorwaarden
gesteld. Voor een uitgebreide toelichting kunt u onderstaande brochure van VROM raadplegen.

VROM-brochure

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor dit product zijn legeskosten verschuldigd afhankelijk van de bouwkosten. Raadpleeg hiervoor de legesverordening.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • een bouwtekening
  • een situatieschets
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen digitaal indienen. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Geen vergunning, maar wel regels

Hebt u geen vergunning nodig om een (schotel)antenne te plaatsen? Dan moet u zich soms nog wel aan andere regels houden. Denk aan de regels voor veilig en gezond bouwen en de regels in het bestemmingsplan.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden