Algemeen nut beogende instellingen (ANBI), aanvraag

Instellingen die door de Belastingdienst zijn aangewezen als een ANBI (Algemeen nut beogende instelling) kunnen gebruikmaken van fiscale voordelen. Om als een ANBI te worden aangewezen, moet u een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst, ook als u eerder al gerangschikt bent bij de Belastingdienst.   Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.Op de website van de Belastingdienst staan de instellingen die zijn aangewezen als ANBI. Als een instelling niet meer als een ANBI is aangewezen, maakt de Belastingdienst dat ook bekend.