Drank- en horecavergunning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U mag alcohol verkopen in een slijterij of horecabedrijf, bijvoorbeeld een café of restaurant. U hebt dan wel een drank- en horecavergunning nodig. Ook als u alcohol verkoopt in een sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant. Cafetaria’s en levensmiddelenbedrijven (bijvoorbeeld supermarkten) hoeven geen vergunning te hebben om alcohol te verkopen. Maar zij mogen alleen zwak alcoholische drank verkopen, zoals bier en wijn. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Ga verder naar informatie over:

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De kosten voor een drank- en horecavergunning vindt u terug in de legesverordening.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Voor commerciële horecabedrijven kunt u in de Snelbalie Vergunningen het aanvraagformulier (model A met Bibob-vragenlijst) downloaden. U moet dit formulier wel schriftelijk invullen en opsturen naar de gemeente. Vanwege het vertrouwelijke karakter van dit formulier kan dit niet worden gemaild.

Voor (sport)verenigingen en stichtingen kunt u in de Snelbalie Vergunningen  meteen het elektronisch formulier invullen en direct online indienen. 

Voor de ontheffing drank- en horeca voor festiviteiten gebruikt u de Snelbalie Vergunningen

Voor het wijzigen van de leidinggevende gebruikt u de Snelbalie Vergunningen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De aanvraag voor een vergunning geldt in principe alleen voor horecabedrijven, kantines, bedrijfsrestaurants en slijterijen. Levensmiddelenbedrijven en cafetaria’s mogen zonder drank- en horecavergunning wel zwakalcoholhoudende drank verkopen maar alleen voor gebruik elders dan ter plaatse. Voor cafetaria's geldt dat ook zonder het verkopen of verstrekken van alcoholische dranken een exploitatievergunning nodig is. Voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens evenementen kan men een onthefffing van de vergunningsplicht aanvragen.

Voor verenigingen en stichtingen kan de gemeente ter voorkoming van oneerlijke concurrentie (zg. paracommercie) aanvullende beperkingen opleggen, bijvoorbeeld met betrekking tot de tijden waarop alcohol mag worden geschonken.

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
 • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig
 • elke leidinggevende heeft een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne
 • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

 • huisregels ophangen in kantines
 • cursussen voor barvrijwilligers
 • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne)
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Een drank- en horecavergunning wordt aangevraagd bij burgemeester en wethouders van de gemeente waar het horeca- of slijterijbedrijf zich bevindt. Daartoe moet een speciaal door de minister van VWS aangewezen formulier worden gebruikt. Dit formulier vindt u in de Snelbalie Vergunningen.  Onderdeel van de aanvraag voor commerciële horecabedrijven is een toets op grond van de Wet Bevordering integriteit beoordeling openbaar bestuur (Wet Bibob).  

De vragenlijst Bibob zit achter het formulier van de drank- en horecavergunning. U kunt het formulier wel downloaden, maar u moet het schriftelijk invullen en opsturen naar de gemeente of afgeven aan de receptie.

Stichtingen en (sport)verenigingen hoeven in principe de vragenlijst Bibob niet in te vullen. Zij kunnen via de Snelbalie Vergunningen direct een elektronisch aanvraagformulier invullen en direct online indienen.

U dient in het kader van de Drank- en Horecawet een (nieuwe) vergunning aan te vragen indien u:

 • Een (horeca)zaak wilt starten of de ondernemingsvorm wilt wijzigen.
 • Als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard alcoholhoudende drank wil gaan schenken.

Wijzigt uitsluitend de leidinggevende op de bestaande vergunning, dan geldt hiervoor een meldingsplicht. Het meldingsformulier vindt u in de Snelbalie Vergunningen en kunt u wel digitaal indienen.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht. Vraagt u de vergunning aan voor een vereniging of stichting? Dan krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden