Afwijking voorschriften assistentopleiding vmbo, toestemming

Vmbo-scholen hebben de mogelijkheid om leerlingen in de vierde klas van de Basisberoepsgerichte Leerweg de assistentopleiding (mbo-niveau 1) aan te bieden. Daarna kunnen deze leerlingen doorstromen naar mbo-niveau 2. Door de overstap van vmbo naar mbo makkelijker te maken worden leerlingen gestimuleerd tot een vervolgopleiding en het halen van een startkwalificatie. Het aanbieden van een dergelijke opleiding is alleen toegestaan indien het bevoegd gezag mag afwijken van de inrichtings- en exameneisen.